Sở hữu trí tuệ

  • ĐĂNG KÝ BẢO HỘ CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (SHCN)
  • ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ
  • TƯ VẤN SỬ DỤNG VÀ KINH DOANH CÁC ĐỐI TƯỢNG SHTT
  • ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG
  • LI XĂNG, CHUYỂN NHƯỢNG CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
  • CHỐNG SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, XÂM PHẠM BẢN QUYỀN VÀ CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH
  • ĐẠI DIỆN XỬ LÝ CÁC TRANH CHẤP VỀ SHTT
  • CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, CẤP PHÉP ĐẶC QUYỀN KINH DOANH

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Việt Nam hiện nay. Các dịch vụ SHTT do VPLS Tân Hà cung cấp hiện nay gồm có:

XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tư vấn và đăng ký bảo hộ các đối tượng SHCN

Chúng tôi đã tư vấn và đại diện cho các khách hàng trong và ngoài nước đăng ký bảo hộ các đối tượng SHCN bao gồm Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp; Nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá tại Cục SHTT Việt Nam và nước ngoài.

Tư vấn và đăng ký bản quyền tác giả

Chúng tôi có mối quan hệ đặc biệt chặt chẽ với các Hiệp hội như Hội Nhà văn, Hiệp hội Nhà Xuất bản, Hiệp hội Bản quyền tác phẩm âm nhạc… và đã hỗ trợ các Hiệp hội nói chung cũng như các khách hàng nói riêng đăng ký bản quyền tác giả đối với các sáng tạo trong lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ thuật của mình.

TƯ VẤN KHAI THÁC VÀ BẢO HỘ CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi tư vấn cách thức khai thác một cách tổng thể giá trị thương mại từ các đối tượng sở hữu trí tuệ bao gồm hỗ trợ định giá giá trị các quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn hình thức li xăng (độc quyền hoặc không độc quyền), sản phẩm nên được li xăng …

Tư vấn sử dụng và kinh doanh các đối tượng SHCN và bản quyền tác giả

Chúng tôi còn trợ giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp lớn có mô hình tổ chức Tổng công ty hoặc tập đoàn với nhiều đơn vị thành viên soạn thảo Quy chế mẫu về sử dụng các đối tượng SHCN đặc biệt là Nhãn hiệu hàng hoá.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng những giải pháp kinh tế nhằm sử dụng các đối tượng SHCN và bản quyền tác giả một cách hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế tối ưu cho doanh nghiệp.

Tư vấn, đàm phán, soạn thảo Hợp đồng liên quan tới các đối tượng SHTT

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, đàm phán và soạn thảo Hợp đồng liên quan tới các đối tượng SHTT gồm có:

         –       Hợp đồng sử dụng tác phẩm;

         –       Hợp đồng chuyển nhượng, li xăng các đối tượng SHCN

        –        Hợp đồng Franchise

Tư vấn, trợ giúp doanh nghiệp phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm quyền SHCN, xâm phạm bản quyền và cạnh tranh không lành mạnh

Một trong những thế mạnh của VPLS Tân Hà chính là kinh nghiệm trong lĩnh vực phát hiện, xử lý cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHCN, xâm phạm bản quyền và cạnh tranh không lành mạnh.

Tư vấn và đại diện cho doanh nghiệp tham gia giải quyết tranh chấp liên quan tới quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng SHCN và bản quyền tác giả

Chúng tôi đã tư vấn và đại diện cho nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tham gia giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng SHCN và bản quyền tác giả trước các cơ quan chức năng như Toà án, Trọng tài hoặc các cơ quan hành chính Nhà nước.

TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Trong từng giao dịch cụ thể, chúng tôi hỗ trợ khách hàng các dịch vụ sau:

         –       Kiểm tra tính mới của công nghệ

         –       Kiểm tra tư cách của bên giao công nghệ

         –       Tư vấn các khía cạnh pháp lý trong hợp đồng chuyển giao công nghệ nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng

         –       Hỗ trợ soạn thảo, xem xét, đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ

         –       Hỗ trợ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hotline

hotline