Pháp lý

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, VPLS Tân Hà cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn pháp lý hết sức đa dạng. Chúng tôi đã hỗ trợ nhiều cá nhân/tổ chức trong và ngoài nước thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam đồng thời luôn sát cánh cung cấp các dịch vụ pháp lý để hỗ trợ cho hoạt động của các doanh nghiệp này đạt hiệu quả cao, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung. Với định hướng phát huy khả năng sáng tạo cá nhân kết hợp với hiệu quả làm việc theo nhóm và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, chúng tôi cam kết sẽ luôn cung cấp cho Quý khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất về mặt pháp lý để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trước những thách thức của sự phát triển kinh tế, xã hội.

Các loại hình dịch vụ pháp lý mà VPLS Tân Hà hiện đang cung cấp cho khách hàng bao gồm các nhóm dịch vụ sau đây:

Dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp và các hoạt động đầu tư, thương mại

Chúng tôi đã hỗ trợ nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước trong việc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, chúng tôi luôn theo sát và đưa ra ý kiến pháp lý cần thiết để đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp được tiến hành phù hợp với các yêu cầu của pháp luật và mang lại những lợi ích tốt nhất cho phía doanh nghiệp cụ thể:

-      Soạn thảo các thoả thuận cũng như hợp đồng trong nội bộ và với bên ngoài cho doanh nghiệp, cổ đông, thành viên góp vốn của doanh nghiệp;

-      Chuẩn bị hồ sơ, hỗ trợ thành lập mới và sắp xếp lại doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

-      Tư vấn đầu tư, hợp tác kinh doanh;

-      Tư vấn các vấn đề về thuế và tài chính trong doanh nghiệp;

-      Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện hoạt động, chấm dứt hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Tư vấn hợp đồng

Chúng tôi đảm bảo các hợp đồng do chúng tôi tư vấn và soạn thảo phù hợp với các yêu cầu của luật và bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:

-      Xem xét, đưa ra các ý kiến đánh giá về tính hợp pháp của Hợp đồng cũng như bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong mỗi Hợp đồng;

-      Chuẩn bị, soạn thảo dự thảo các Hợp đồng để các bên ký kết;

-      Hỗ trợ đàm phán, thương thảo với đối tác để có thể ký kết những Hợp đồng đảm bảo được lợi ích của khách hàng.

Tư vấn các vấn đề liên quan đến lao động

-      Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo quy chế, chính sách về lao động;

-      Hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng lao động, thoả thuận hợp tác;

-      Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao động.

Tư vấn pháp lý

Dịch vụ tư vấn pháp lý cung cấp cho khách hàng các ý kiến pháp lý cũng như các giải pháp tối ưu để giải quyết những vấn đề liên quan tới các lĩnh vực pháp lý như Thuế, Tài chính, Lao động, Dân sự, Hình sự, Hành chính…vv.

Đăng ký chất lượng và lưu hành sản phẩm

Một trong những dịch vụ pháp lý phát triển nhất của chúng tôi là đăng ký chất lượng và lưu hành sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền như đăng ký lưu hành các sản phẩm dược và mỹ phẩm tại thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp các vấn đề pháp lý liên quan tới thủ tục xuất nhập khẩu các sản phẩm liên quan.

Xin giấy phép hoạt động

Chúng tôi có một đội ngũ các luật sư, cộng tác viên chuyên hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp xin giấy phép phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của họ bao gồm:

-      Giấy phép hoạt động

-      Giấy phép hành nghề (tổ chức, biểu diễn; quảng cáo; y dược tư nhân; cung cấp thông tin trên Internet ….)

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý tranh tụng và giải quyết tranh chấp liên quan tới hầu hết các lĩnh vực kinh tế, thương mại, lao động, hành chính, dân sự, hình sự…vv. Chúng tôi đại diện cho các cá nhân/tổ chức tham gia vào quá trình giải quyết các tranh chấp tại Toà án, Trọng tài hoặc bất kỳ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nào để giải quyết các tranh chấp liên quan tới các lĩnh vực chủ yếu sau đây:

-      Tranh chấp thương mại, kinh tế

-      Tranh chấp giữa công ty với thành viên công ty, giữa các thành viên công ty với nhau;

-      Tranh chấp lao động

-      Tranh chấp tài sản

-      Bồi thường thiệt hại

-      Hôn nhân, gia đình

-      Hành chính, Dân sự, Hình sự

Thu hồi công nợ tồn đọng

Thu hồi công nợ là một trong những dịch vụ hết sức hiệu quả của VPLS Tân Hà. Chúng tôi đã trợ giúp nhiều cá nhân, tổ chức đặc biệt là các Công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, cung cấp nguyên vật liệu xây dựng…vv trong việc thu hồi thành công các khoản nợ tồn đọng để tránh ảnh hưởng xấu đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị này.

Hotline

hotline